logo WeAreMonitoring
Szukaj
Close this search box.

Zbieramy dane dotyczące kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej.

Szukaj
Close this search box.

Zbieramy dane dotyczące kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej.

O nas

Stowarzyszenie We Are Monitoring jest częścią koalicji Grupa Granica. Wraz z innymi organizacjami, nieformalnymi inicjatywami i lokalnymi mieszkańcami współtworzymy solidarną sieć pomocy humanitarnej na granicy polsko-białoruskiej. Od 2021 pracujemy na rzecz praw człowieka, zbierając, analizując i udostępniając dane dotyczące skali ruchu, nadużyć władzy oraz różnych form przemocy, w tym instytucjonalnej, której doświadczają osoby w drodze. Zbieramy również świadectwa tych, które doświadczyły wywózek.
 
Nasza praca ma również na celu uzupełnienie dyskursu publicznego o migracji poprzez stworzenie przestrzeni wypowiedzi dla ludzi, którym odebrano prawo do wolności przemieszczania się i poszukiwania bezpieczeństwa.

Wspieraj nas

Jeśli chcesz wesprzeć naszą działalność,
możesz przekazać darowiznę na nasze konto:

 

Stowarzyszenie We Are Monitoring
51 1090 1056 0000 0001 5481 1903
Twarda 18, 00-105, Warsaw

 

Tytuł przelewu:
„Darowizna na cele statutowe”

 

Grupa Granica to koalicja mieszkanek i mieszkańców Podlasia, pracowniczek i pracowników organizacji humanitarnych, osób pomagających oraz osób aktywistycznych z całej Polski i zagranicy.  Niesie pomoc humanitarną ludziom w drodze, którzy poszukują bezpiecznego i godnego życia dla siebie oraz swoich bliskich.  Tworzy szeroki ruch społeczny, zrodzony w reakcji na trwający od lata 2021 roku kryzys na granicy z Białorusią. Pomaga ludziom w najtrudniejszym położeniu – gdy pozbawieni są najbardziej podstawowych praw człowieka, w tym do ochrony zdrowia i życia.   Działa także w szpitalach i ośrodkach dla cudzoziemców. Organizuje pomoc prawną, wsparcie psychologiczne, materialne.

 

 

Jeśli chcesz wesprzeć Grupę Granica,
odwiedź:

Stowarzyszenie Egala powstało w celu wspierania migrantów i uchodźców w procesie adaptacji i integracji oraz rozwijania wrażliwości społeczności przyjmującej na sytuację osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym. Działania Stowarzyszenia związane są głównie z pomocą humanitarną po polskiej stronie granicy polsko-białoruskiej oraz ze wsparciem osób w strzeżonych i otwartych ośrodkach dla cudzoziemców.

Fundacja zajmuje się przede wszystkim pomocą humanitarną w lesie: dostarcza wodę, jedzenie, ubrania, leki, a także udziela pierwszej pomocy. Angażuje się także w pomoc osobom w drodze, które przekroczyły granicę PL-BY i uległy urazom, w wyniku czego udzielono pomocy medycznej i zostały hospitalizowane, oraz nieletnim, którzy trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Podstawowym zadaniem Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK), uruchomionego przez Klub Inteligencji Katolickiej,jest udzielanie pomocy humanitarnej osobom na granicy polsko-białoruskiej. We współpracy z przedstawicielami innych polskich organizacji społecznych i humanitarnych i innymi partnerami, KIK prowadzi także rozmowy mające na celu wypracowanie rozwiązań, które umożliwią zakończenie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

Stowarzyszenie powstało w reakcji na łamanie praw człowieka. Jego misją jest niesienie pomocy humanitarnej osobom uchodźczym na terenie pogranicza polsko-białoruskiego, wspieranie podczas pobytu w szpitalach, w ośrodkach dla cudzoziemców oraz pomoc i inicjatywy integracyjne na etapie rozpoczynania ich samodzielnego życia w Polsce. Szeroko angażuje się także w działania rzecznicze i kampanie informacyjne o tematyce uchodźczej.

Współpracujemy z

Scroll to Top
Skip to content