logo WeAreMonitoring
Szukaj
Close this search box.

Zbieramy dane dotyczące kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej.

Szukaj
Close this search box.

Zbieramy dane dotyczące kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej.

Metodologia - świadectwa

Zbieramy świadectwa osób, które doświadczyły conajmniej jednego pushbacku. Tworzą one żywe archiwum służące celom rzeczniczym, medialnym oraz jako materiały dowodowe w procesach prowadzonych w ramach litygacji strategicznej. Wywiady przeprowadzane są online. W trakcie spotkania obecny jest tłumacz bądź tłumaczka języka natywnego respondentki lub respondenta, z wyłączeniem sytuacji, w których osoba wyraziła chęć odbycia wywiadu w języku angielskim. 

 

Przed rozpoczęciem wywiadu ustalane są warunki i cele w jakich ma się on odbyć. Do jego przeprowadzenia używamy kwestionariusza opracowanego przez Border Violence Monitoring Network. Umożliwia on zbieranie zarówno tzw. twardych danych, takich jak na przykład daty, numery słupów granicznych czy zdjęcia odniesionych obrażeń, jak i danych jakościowych o charakterze narracyjnym. Dane respondentów są anonimizowane.

Pomimo użycia tej samej metody dla przeprowadzenia każdego wywiadu, niektóre z opracowanych przez nas świadectw różnią się znacznie długością. Pushback rozumiemy jako wydarzenie, które w wielu przypadkach może mieć wymiar traumatyzujący.

Tego rodzaju zdarzenia mają silny wpływ na pracę pamięci i mogą warunkować dokładność wspomnień, do których w trakcie rozmów sięgają respondenci i respondentki. W związku z tym staramy się przeprowadzać wywiady w możliwie najkrótszym czasie od momentu, w którym pushback miał miejsce.

 

W 2023 roku udało się nam zebrać 71 świadectw.

Scroll to Top
Skip to content